På denne side er det muligt at ændre pinkoden til dit adgangskort.

Studiekort fungerer som adgangskort til Aarhus Universitets bygninger. Dette fungerer enten ved at bruge magnetstriben eller ved hjælp af den indbyggede chip. Hvis der ikke er en magnetstribelæser, skal du bare holde kortet op til nummertastaturet.

Bemærk venligst at du ikke selv kan vælge din pinkode. Når du trykker på ”Bestil pinkode” knappen, vil der blive autogenereret en random pinkode, som også vil blive sendt til din e-mail-adresse. Du kan maksimum trykke på knappen 2 gange.

Nogle steder fx på IT-huset og Katrinebjerg vej 107 er det desværre ikke muligt at ændre pinkoden, da disse lokationer ikke er koblet op på det fælles adgangssystem. Forsøger du alligevel, vil du får en fejlmeldelse, hvor der står at du skal kontakte dit lokale betjentkontor.

Da du kun kan ændre din egen pinkode, vil du blive bedt om at logge ind.

Login er:
Brugernavn: auAU-ID@uni.au.dk
Password: Det er det password du anvender til mit.au.dk

On this page you can change your access card pincode.

Student ID cards are used to gain access to Aarhus University’s buildings. This is done by either using the magnetic stripe or the built in chip. If there is no magnetic stripe reader, simply hold the card up to the keypad.

Please take note that you cannot choose your own pin code. When you press the “clear pin code” button, a randomly generated pin code will be created, which is also sent to your email address. You can, at most, press the button twice.

Unfortunately, there are some locations where pin code changes are not possible, as these locations are not connected to the central access control system. For example IT-huset and Katrinebjerg vej 107. If you attempt to change your pin code anyway, you will receive an error message, indicating that you must contact your local Building Services office.

As only you, can change your pin code, you will be required to log in.

The login is:
Username: auAU-ID@uni.au.dk
Password: This is the password you use at mit.au.dk